Październik 1, 2023

KOALICJA NA RZECZ WALKI Z BEZDOMNOŚCIĄ ZWIERZĄT

Sytuacja psów i kotów w Polsce jest dramatyczna, przyczynia się do tego m.in.:

  • Rosnąca bezdomność i rosnące koszty gmin (ponad 300 MILIONÓW ROCZNIE!);
  • Brak systemowych rozwiązań w postaci obowiązkowej kastracji zwierząt niehodowlanych i obowiązkowego czipowania;
  • Brak wsparcia finansowego dla samorządów, które zamiast zapobiegać bezdomności zwierząt, 96% środków (według raportu NIK) przeznaczają na leczenie skutków czyli usługi hycla i upychanie zwierząt w schroniskach.

W Polsce na 2478 gmin przypada 227 schronisk dla zwierząt z czego tylko ok. 150 schronisk zajmuje się psami i kotami, pozostałe przyjmują wyłącznie psy.
Śmiertelność psów w schroniskach wynosi 10%, natomiast kotów ponad 20%, co oznacza, że co 4 kot w nich umiera.

Koalicja na Rzecz Walki z Bezdomnością Zwierząt od lat działa na rzecz wprowadzenia zmian systemowych w Polsce takich, które w sposób humanitarny, a jednocześnie skuteczny ograniczą do minimum zjawisko bezdomności psów i kotów w Polsce.

Naszym głównym postulatem jest ustawowe wprowadzenie obowiązkowej kastracji zwierząt nie hodowlanych, a także obowiązkowego czipowania psów i kotów. Warto nadmienić, że w 38 krajach Europy czipowanie psów jest obowiązkowe.

Niestety Polska należy do niechlubnych sześciu krajów, która tego obowiązku nie wprowadziła. Dodatkową działalnością Koalicji jest prowadzenie szkoleń dla samorządów, organizacji oraz wolontariuszy z zakresu zapobiegania bezdomności oraz prawidłowej konstrukcji corocznie opracowywanych przez gminy Programów Opieki Nad Zwierzętami i Zapobiegania Bezdomności. Materiały te są dostępne dla każego tutaj >>

Najwyższy czas, abyśmy wspólnie te proste rozwiązania wprowadzili w życie.

Beata Krupianik
Prezes Zarządu

CZŁONKOWIE KOALICJI