W polskich schroniskach umierają tysiące psów i kotów.
Nie możesz uratować każdego, ale...
możesz zmienić na lepsze przyszłość ich wszystkich

SYSTEM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE NIE DZIAŁA!

Obecny i stosowany od lat, ten sam model ochrony zwierząt skoncentrowany jest na gromadzeniu zwierząt w schroniskach. Wszyscy skierowali siły i środki na walkę ze skutkami zamiast na walkę z przyczynami problemu. Efektem takiego działania są: stale rosnąca liczba bezdomnych zwierząt, gigantyczny wzrost wydatków na ten cel, liczne zjawiska patologiczne: adopcje donikąd, masowe uśmiercanie zwierząt i wiele innych.

Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest kompleksowy program, uwzględniający bezpłatne kastracje i znakowanie zwierząt właścicielskich, edukację oraz zmiany w funkcjonowaniu samego systemu sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

LICZBY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE:

Tyle schronisk oficjalnie działało na terenie Polski w 2016 roku. To o 85 więcej niż w roku 2006. Budowa kolejnych nie rozwiąże problemu bezdomności.

Tyle bezdomnych psów odłowiono w Polsce w 2016 roku. To o 38 tys. więcej niż 10 lat wcześniej. Liczba ta z roku na rok rośnie.

To kwota, jaką wydały polskie gminy na odławianie zwierząt i utrzymanie schronisk w samym tylko 2016 r. To o 155 milionów zł więcej niż w roku 2006.

O tyle mniej bezdomnych zwierząt może być w Polsce w ciągu 3-5 lat dzięki programowi KASTRUJEMY BEZDOMNOŚĆ.

WESPRZYJ NASZ PROGRAM!


Z Twoją pomocą mamy szansę wprowadzić program KASTRUJEMY BEZDOMNOŚĆ,
narzędzie konsekwentnej, a przede wszystkim SKUTECZNEJ walki z bezdomnością zwierząt.

URATUJ PRZED BEZDOMNOŚCIĄ!
Czipowanie

50 zł pozwoli zaczipować
i zarejestrować w bazie Safe Animal 1 psa lub 1 kota

KASTRACJA

200 zł wystarczy, by pokryć koszt zabiegu kastracji
jednego psa

sam zdecyduj

Każda, nawet najmniejsza wpłata jest ważna w naszej walce o lepsze jutro dla zwierząt.

SCHRONISKA NIE CHRONIĄ

Wiele schronisk w Polsce to prawdziwe obozy koncentracyjne.
To nie schronienie, tylko miejsce kaźni i śmierci. Pomóż to zmienić.

kastrujemy bezdomność

Tylko kastracja zwierząt, które mają swoich opiekunów sprawia, że nie rodzi się ich niechciane potomstwo, które trafia do schronisk, umiera przywiązane do drzewa lub ginie pod kołami samochodów. Tylko idąca w parze z tym edukacja i rozwiązania systemowe mogą realnie zmienić sytuację bezdomnych zwierząt, a docelowo zlikwidować problem bezdomności.
Program KASTRUJEMY BEZDOMNOŚĆ może w ciągu 3 lat zmniejszyć liczbę bezdomnych zwierząt w Polsce nawet o 50%! Ale sami sobie nie poradzimy. Pomóż nam w tym. Wesprzyj finansowo lub zaangażuj się!
Co wspierasz?
1.
bezpłatna kastracja i czipowanie psów i kotów właścicielskich
2.
kastracja
kotów wolnożyjących
3.
startery kastracyjne
dla najbiedniejszych gmin
4.
bezpłatny pakiet
merytoryczny dla gmin
5.
bezpłatny pakiet prawny dla gmin (wzorcowe umowy, uchwały, program opieki nad zwierzętami)
6.
bezpłatny pakiet edukacyjny
dla mieszkańców
(informator, plakaty)
7.
obowiązkowa i jednolita procedura PIERWSZE 24H obowiązująca podmioty odławiające zwierzęta

Wesprzyj nasz program - nr konta 90 2130 0004 2001 0484 9634 0001